ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข
ความรู้เฉพราะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ani395.gif

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา   สมัครเรียนออนไลน์