ประกาศวิทยาลัยชุมชนตาก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก

ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักศึกษา
ดาวน์โหลดใบสมัครนักศึกษา / สมัครเรียนออนไลน์