กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สั่งจองพระกริ่งหลวงพ่อทันใจ (รุ่นเบิกเนตร) ด่วน!!!มีจำนวนจำกัด

ผู้จองต้องมารับวัตถุมงคลด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก (หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับต้องมีใบมอบอำนาจมาด้วย)