ประกาศวิทยาลัยชุมชนตาก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 3

ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักศึกษา
ดาวน์โหลดใบสมัครนักศึกษา / สมัครเรียนออนไลน์