วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5589 7060 เว็บไซต์ www.takcc.ac.th Facebook : วิทยาลัยชุมชนตาก