ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประกาศผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ระยะ 3 ปี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) ระยะ 5 ปี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)