-:- วิทยาลัยชุมชนตาก -:-

วิทยาลัยชุมชนตาก


 ดร.สรณี กัณฑ์นิล
-:- วิทยาลัยชุมชน    พัฒนาคน     พัฒนาท้องถิ่น -:- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
  หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป อัตลักษณ์ ประกันคุณภาพ กรรมการสภา บุคลากร สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด สารสนเทศ ติดต่อ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
พิธีลงนาม MOU วชช.ตาก กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
พิธีลงนาม MOU วชช.ตาก กับ มทร.อีส..
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประเมินตนเอง SAR
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประเม..
กิจกรรมไหว้ครูแลัสานสัมพันธ์ฉันฑ์น้องพี่
กิจกรรมไหว้ครูแลัสานสัมพันธ์ฉันฑ์..
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ปี 2556
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ปี 2556..
พิธีรดน้ำดำหัว หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
พิธีรดน้ำดำหัว หน่วยจัดการศึกษาโร..
ร่วมกิจกรรมสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนื่องในวันสงกรานต์
ร่วมกิจกรรมสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตาก..
บุคลากรวชช.ตากร่วมกันรดน้ำดำหัวกรรมการสภาวิชาการ
บุคลากรวชช.ตากร่วมกันรดน้ำดำหัวกร..
 
     หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]