-:- วิทยาลัยชุมชนตาก -:-

วิทยาลัยชุมชนตาก


 ดร.สรณี กัณฑ์นิล
-:- วิทยาลัยชุมชน    พัฒนาคน     พัฒนาท้องถิ่น -:- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
  หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป อัตลักษณ์ ประกันคุณภาพ กรรมการสภา บุคลากร สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด สารสนเทศ E-Learning

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ..
คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเข้าศึกษาดูงาน
คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเ..
ประชุมยกร่างหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ครั้งที่ 2)
ประชุมยกร่างหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้อ..
ประชุมหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก
ประชุมหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุม..
ประชุมหน่วยจัดการศึกษา มูลนิธิ ร.พ.บ้านตาก
ประชุมหน่วยจัดการศึกษา มูลนิธิ ร...
สัมภาษณ์นักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รุ่น 7
สัมภาษณ์นักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุ..
งานตากสินมหาราชานุสรณ์ และเทิดพระเกียรติสามมหาราช
งานตากสินมหาราชานุสรณ์ และเทิดพระ..
 
     หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]