-:- วิทยาลัยชุมชนตาก -:-

วิทยาลัยชุมชนตาก


 ดร.สรณี กัณฑ์นิล
-:- วิทยาลัยชุมชน    พัฒนาคน     พัฒนาท้องถิ่น -:- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
  หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป อัตลักษณ์ ประกันคุณภาพ กรรมการสภา บุคลากร สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด สารสนเทศ E-Learning

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำนาแบบผสมผสาน
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำนาแบบ..
ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี  วิทยาลัยชุมชนตาก
ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ..
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพั..
วันปิยะมหาราช
วันปิยะมหาราช..
ประชุมตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
ประชุมตรวจรับการประเมินคุณภาพการศ..
ประชุมคัดเลือกข้อสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ประชุมคัดเลือกข้อสอบ ภาคการศึกษาท..
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ..
 
     หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]