วิทยาลัยชุมชนตาก


 ดร.สรณี กัณฑ์นิล
-:- วิทยาลัยชุมชน    พัฒนาคน     พัฒนาท้องถิ่น -:- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
  หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป อัตลักษณ์ ประกันคุณภาพ กรรมการสภา บุคลากร สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด สารสนเทศ E-Learning
วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนระดับอนุปริญญา รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า "เอกลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น"
 
 
 Untitled Document
 Untitled Document

Untitled Document
  ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/57 เปิดอ่าน (516)
วันที่ : 4 ส.ค. 57
  ตัวอย่างและแบบฟอร์ม มคอ.3 เปิดอ่าน (195)
วันที่ : 2 ส.ค. 57
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เปิดอ่าน (373)
วันที่ : 23 ก.ค. 57
  ผลการสอบวัดพื้นความรู้ ปีการศึกษา 2557 (สอบ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2557) เปิดอ่าน (573)
วันที่ : 17 ก.ค. 57

 
 
 
ประชุมตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
ประชุมตรวจรับการประเมินคุณภาพการศ..
ประชุมคัดเลือกข้อสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ประชุมคัดเลือกข้อสอบ ภาคการศึกษาท..
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ..
พิธีลงนาม MOU วชช.ตาก กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
พิธีลงนาม MOU วชช.ตาก กับ มทร.อีส..
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประเมินตนเอง SAR
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประเม..
xxx
  
 
หน่วยจัดการศึกษา สาขาวิชาที่เปิดสอน แนะนำบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
วิทยาลัยชุนชนตาก
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
ห้องเรียนเทศบาลตำบลแม่ระมาด
โรงพยาบาลบ้านตาก
ศูนย์ภาษาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
  หลักสูตรอนุปริญญา 2-3 ปี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
การแพทย์แผนไทย  
สาธารณสุขชุมชน      มคอ 2
  หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี
พนักงานสุขภาพชุมชน
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
  หลักสูตรฝึกอบรม
 
นายภิภพ    สุทำแปง
 
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมชน (Project-Based) ปราชญ์ชาวบ้าน
1 โครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาท
2 โครงการดูแลผู้สูงอายุ
3 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย
4 โครงการรองรับประชาคมอาเซี่ยน (ASEAN)
5 โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมชมชน
6 โครงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)
1 ด้านศิลปวัฒนธรรม
2 ด้านพิธีกรและวิทยากรด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
3 ด้านหัตถกรรม งานฝีมือ การผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
 
 
เครือข่ายวิทยาลัยชุมชน 19 แห่ง
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล พังงา ระนอง สมุทรสาคร ตราด สระแก้ว บุรีรัมย์ ยโสธร มุกดาหาร อุทัยธานี หนองบัวลำภู พิจิตร แพร่ ตาก แม่ฮ่องสอน
 
 
 
++ระบบบริหารงานวิทยาลัยชุมชน++
++ต้นกล้าชุมชน++ ++ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ++ +++กระทรวงศึกษาธิการ+ ++ มหาลัยไซเบอร์ไทย++
++สกอ.++ ++โทรทัศน์ครู++
++Nectec++
++Studentload++
++ASEAN++ ++Uninet++
 
                     
                        

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2554, หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก  63000
โทรศัพท์   055-897060-1 โทรสาร 055-897063  , webmaster Mr.somsak  Boonyentummachart
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์