ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอน
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557
ที่ : http://register.bcca.go.th


วิทยาลัยชุมชนตาก


 ดร.สรณี กัณฑ์นิล
-:- วิทยาลัยชุมชน    พัฒนาคน     พัฒนาท้องถิ่น -:- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
  หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป อัตลักษณ์ ประกันคุณภาพ กรรมการสภา บุคลากร สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด สารสนเทศ E-Learning
วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนระดับอนุปริญญา รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า "เอกลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น"
 
 
 Untitled Document
 Untitled Document

Untitled Document
  สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 30 เครื่อง ครั้งที่ 2 เปิดอ่าน (53)
วันที่ : 19 ก.พ. 58
  ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เปิดอ่าน (196)
วันที่ : 9 ก.พ. 58
  ตารางเรียนภาค 2/57 สาธาฯ รุ่น 7 เปิดอ่าน (99)
วันที่ : 30 ม.ค. 58
  ยกเลิกการสอบราคาเช่าสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๐ เครื่อง เปิดอ่าน (66)
วันที่ : 26 ม.ค. 58

 
 
 
ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ..
คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเข้าศึกษาดูงาน
คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเ..
ประชุมยกร่างหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ครั้งที่ 2)
ประชุมยกร่างหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้อ..
ประชุมหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก
ประชุมหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุม..
ประชุมหน่วยจัดการศึกษา มูลนิธิ ร.พ.บ้านตาก
ประชุมหน่วยจัดการศึกษา มูลนิธิ ร...
xxx
  
 
หน่วยจัดการศึกษา สาขาวิชาที่เปิดสอน แนะนำบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
วิทยาลัยชุนชนตาก
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
ห้องเรียนเทศบาลตำบลแม่ระมาด
โรงพยาบาลบ้านตาก
ศูนย์ภาษาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
  หลักสูตรอนุปริญญา 2-3 ปี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
การแพทย์แผนไทย  
สาธารณสุขชุมชน      มคอ 2
  หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี
พนักงานสุขภาพชุมชน
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
  หลักสูตรฝึกอบรม
 
นางสาวปรัตถจริยา วิสุทธิวัมมิก
 
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมชน (Project-Based) ปราชญ์ชาวบ้าน
1 โครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาท
2 โครงการดูแลผู้สูงอายุ
3 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย
4 โครงการรองรับประชาคมอาเซี่ยน (ASEAN)
5 โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมชมชน
6 โครงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)
1 ด้านศิลปวัฒนธรรม
2 ด้านพิธีกรและวิทยากรด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
3 ด้านหัตถกรรม งานฝีมือ การผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
 
 
เครือข่ายวิทยาลัยชุมชน 19 แห่ง
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล พังงา ระนอง สมุทรสาคร ตราด สระแก้ว บุรีรัมย์ ยโสธร มุกดาหาร อุทัยธานี หนองบัวลำภู พิจิตร แพร่ ตาก แม่ฮ่องสอน
 
 
 
++ระบบบริหารงานวิทยาลัยชุมชน++
++ต้นกล้าชุมชน++ ++ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ++ +++กระทรวงศึกษาธิการ+ ++ มหาลัยไซเบอร์ไทย++
++สกอ.++ ++โทรทัศน์ครู++
++Nectec++
++Studentload++
++ASEAN++ ++Uninet++
 
                     
                        

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2554, หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก  63000
โทรศัพท์   055-897060-1 โทรสาร 055-897063  , webmaster Mr.somsak  Boonyentummachart
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์