วิทยาลัยชุมชนตาก


 ดร.สรณี กัณฑ์นิล
-:- วิทยาลัยชุมชน    พัฒนาคน     พัฒนาท้องถิ่น -:- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
  หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป อัตลักษณ์ ประกันคุณภาพ กรรมการสภา บุคลากร สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด สารสนเทศ ติดต่อ
วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนระดับอนุปริญญา รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า "เอกลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น"
 
 
 Untitled Document
 Untitled Document

Untitled Document
  ข้อมูลสำหรับอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/56 เปิดอ่าน (187)
วันที่ : 13 มี.ค. 57
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) เพื่อใช้ในราชการ เปิดอ่าน (167)
วันที่ : 4 ก.ย. 56
  ประกาศ เปิด-ปิด ภาคการศึกษาที่ 2/56 เปิดอ่าน (463)
วันที่ : 2 ก.ย. 56
  ผอ.และบุคลากร วชช.ตาก ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เปิดอ่าน (209)
วันที่ : 14 ส.ค. 56

 
 
 
พิธีรดน้ำดำหัว หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
พิธีรดน้ำดำหัว หน่วยจัดการศึกษาโร..
ร่วมกิจกรรมสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนื่องในวันสงกรานต์
ร่วมกิจกรรมสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตาก..
บุคลากรวชช.ตากร่วมกันรดน้ำดำหัวกรรมการสภาวิชาการ
บุคลากรวชช.ตากร่วมกันรดน้ำดำหัวกร..
บุคลากรวชช.ตาก ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันจักรี
บุคลากรวชช.ตาก ร่วมวางพานพุ่มเนื่..
ร่วมกิจกรรม (รักการอ่าน กับ กศน.)
ร่วมกิจกรรม (รักการอ่าน กับ กศน.)..
xxx
  
 
หน่วยจัดการศึกษา สาขาวิชาที่เปิดสอน แนะนำบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
วิทยาลัยชุนชนตาก
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
ห้องเรียนเทศบาลตำบลแม่ระมาด
โรงพยาบาลบ้านตาก
ศูนย์ภาษาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
  หลักสูตรอนุปริญญา 2-3 ปี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
การแพทย์แผนไทย  
สาธารณสุขชุมชน      มคอ 2
  หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี
พนักงานสุขภาพชุมชน
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
  หลักสูตรฝึกอบรม
 
นางสาวมัลลิกา    แดงประเสริฐ
 
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมชน (Project-Based) ปราชญ์ชาวบ้าน
1 โครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาท
2 โครงการดูแลผู้สูงอายุ
3 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย
4 โครงการรองรับประชาคมอาเซี่ยน (ASEAN)
5 โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมชมชน
6 โครงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)
1 ด้านศิลปวัฒนธรรม
2 ด้านพิธีกรและวิทยากรด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
3 ด้านหัตถกรรม งานฝีมือ การผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
 
 
เครือข่ายวิทยาลัยชุมชน 19 แห่ง
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล พังงา ระนอง สมุทรสาคร ตราด สระแก้ว บุรีรัมย์ ยโสธร มุกดาหาร อุทัยธานี หนองบัวลำภู พิจิตร แพร่ ตาก แม่ฮ่องสอน
 
 
 
++ระบบบริหารงานวิทยาลัยชุมชน++
++ต้นกล้าชุมชน++ ++ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ++ +++กระทรวงศึกษาธิการ+ ++ มหาลัยไซเบอร์ไทย++
++สกอ.++ ++โทรทัศน์ครู++
++Nectec++
++Studentload++
++ASEAN++ ++Uninet++
 
                     
                        

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2554, หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก  63000
โทรศัพท์   055-897060-1 โทรสาร 055-897063  , webmaster Mr.somsak  Boonyentummachart
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์