วิทยาลัยชุมชนตาก


 ดร.สรณี กัณฑ์นิล
-:- วิทยาลัยชุมชน    พัฒนาคน     พัฒนาท้องถิ่น -:- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
  หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป อัตลักษณ์ ประกันคุณภาพ กรรมการสภา บุคลากร สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด สารสนเทศ ติดต่อ
วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนระดับอนุปริญญา รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า "เอกลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น"
 
 
 Untitled Document
 Untitled Document

Untitled Document
  ผลการสอบวัดพื้นความรู้ ปีการศึกษา 2557 (สอบ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2557) เปิดอ่าน (474)
วันที่ : 17 ก.ค. 57
  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 9300 บาท เปิดอ่าน (341)
วันที่ : 4 ก.ค. 57
  หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน (น.ศ.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รุ่น6) เปิดอ่าน (154)
วันที่ : 24 มิ.ย. 57
  ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เปิดอ่าน (925)
วันที่ : 19 พ.ค. 57

 
 
 
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ปี 2556
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ปี 2556..
พิธีรดน้ำดำหัว หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
พิธีรดน้ำดำหัว หน่วยจัดการศึกษาโร..
ร่วมกิจกรรมสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนื่องในวันสงกรานต์
ร่วมกิจกรรมสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตาก..
บุคลากรวชช.ตากร่วมกันรดน้ำดำหัวกรรมการสภาวิชาการ
บุคลากรวชช.ตากร่วมกันรดน้ำดำหัวกร..
บุคลากรวชช.ตาก ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันจักรี
บุคลากรวชช.ตาก ร่วมวางพานพุ่มเนื่..
xxx
  
 
หน่วยจัดการศึกษา สาขาวิชาที่เปิดสอน แนะนำบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
วิทยาลัยชุนชนตาก
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
ห้องเรียนเทศบาลตำบลแม่ระมาด
โรงพยาบาลบ้านตาก
ศูนย์ภาษาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
  หลักสูตรอนุปริญญา 2-3 ปี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
การแพทย์แผนไทย  
สาธารณสุขชุมชน      มคอ 2
  หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี
พนักงานสุขภาพชุมชน
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
  หลักสูตรฝึกอบรม
 
นางสาวปัฐกานต์    เลิศภา
 
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมชน (Project-Based) ปราชญ์ชาวบ้าน
1 โครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาท
2 โครงการดูแลผู้สูงอายุ
3 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย
4 โครงการรองรับประชาคมอาเซี่ยน (ASEAN)
5 โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมชมชน
6 โครงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)
1 ด้านศิลปวัฒนธรรม
2 ด้านพิธีกรและวิทยากรด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
3 ด้านหัตถกรรม งานฝีมือ การผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
 
 
เครือข่ายวิทยาลัยชุมชน 19 แห่ง
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล พังงา ระนอง สมุทรสาคร ตราด สระแก้ว บุรีรัมย์ ยโสธร มุกดาหาร อุทัยธานี หนองบัวลำภู พิจิตร แพร่ ตาก แม่ฮ่องสอน
 
 
 
++ระบบบริหารงานวิทยาลัยชุมชน++
++ต้นกล้าชุมชน++ ++ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ++ +++กระทรวงศึกษาธิการ+ ++ มหาลัยไซเบอร์ไทย++
++สกอ.++ ++โทรทัศน์ครู++
++Nectec++
++Studentload++
++ASEAN++ ++Uninet++
 
                     
                        

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2554, หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก  63000
โทรศัพท์   055-897060-1 โทรสาร 055-897063  , webmaster Mr.somsak  Boonyentummachart
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์